XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU CÀ PHÊ ĐẠT CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Một cụm từ hiện nay được ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên rất quan tâm, đó chính là sản xuất cà phê có trách nhiệm.

Trách nhiệm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và cả trách nhiệm đối với cộng đồng người dân trực tiếp sản xuất làm ra

sản phẩm cà phê, làm sao họ phải được hưởng lợi từ ngành nghề của mình.

Nguồn : VTV5 – Nhịp sống đồng bào

 

0966 757 757

error: Content is protected !!