Vina Nha Trang nhà tài trợ máy rang cho cuộc thi Trade Off Competition 2022

 

Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang tự hào là nhà tài trợ máy rang cho cuộc thi Trade Off Competition 2022 Ciné Brew – Pha Như Phim

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CUỘC THI :

1

2

3

4

0966 757 757

error: Content is protected !!