Quy trình chế biến cafe quả tươi Arabica

  QUY TRÌNH PHÂN LOẠI VÀ SƠ CHẾ CAFE QUẢ TƯƠI GỒM CÁC BƯỚC NHƯ SAU 1. Phân loại, làm sạch: Trước tiên cần loại bỏ tạp chất như cành,...

Quy trình chế biến cafe quả tươi Robusta

  QUY TRÌNH PHÂN LOẠI VÀ SƠ CHẾ CAFE QUẢ TƯƠI GỒM CÁC BƯỚC NHƯ SAU 1. Phân loại, làm sạch: Trước tiên cần loại bỏ tạp chất như cành,...

Vốn ngoại ráo riết tìm đường vào dự án chế tạo

Lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút đầu tư, nhưng phần lớn là đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư...

Cơ khí công nghiệp: Tiếp tục phát triển

Lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút đầu tư, nhưng phần lớn là đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư...

Cơ khí chế tạo đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0

Sức ép đổi mới và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất là thách thức đối với các doanh nghiệp cơ khí chế tạo Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn...

Thị trường thép phía Nam: Biến động mạnh

Lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút đầu tư, nhưng phần lớn là đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư...