Hệ thống chế biến và phân loại cà phê nhân, công suất 01-1.5 tấn/giờ

3 scaled

 

2 scaled

1 scaled

Hệ thống chế biên và phân loại cà phê nhân được thiết kế, lắp đặt và cung cấp bởi Vina Nha Trang

Xem thêm tại đây: Hệ thống thiết bị chế biến và phân loại cà phê nhân kín bụi

0966 757 757

error: Content is protected !!