Cùng Vina Nha Trang điểm qua tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 9 năm 2023

Theo số liệu thống kê tình hình xuất khẩu cà phê, trong tháng 9 năm 2023, Việt Nam chỉ xuất khẩu 50.967 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu 168.681.075 USD, giảm khoảng 44,9% về khối lượng và giảm khoảng 25,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 1.253.010 tấn, kim ngạch 3.129.223.355 USD, giảm 8,3% về khối lượng nhưng tăng 0,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
— Nguồn Văn phòng Hiệp hội Cà Phê – Ca cao Việt Nam –
1 1

0966 757 757

error: Content is protected !!