Công ty Vina Nha Trang đón tiếp ông Hà Quốc Trị- Phó Bí Thư tỉnh Ủy vào ngày 24/09/2021

Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang đón tiếp ông Hà Quốc Trị- Phó Bí Thư tỉnh Ủy đến thăm hỏi, động viên Ban Lãnh Đạo Công ty trong công tác phòng chống dịch, đồng thời kiểm tra việc triển khai thực hiện”3 tại chỗ” kết hợp “2 tại chỗ 01 vùng xanh” của Vina Nha Trang vào ngày 24/09/2021

 

0966 757 757

error: Content is protected !!