VÒNG XOẮN PHÂN LOẠI TIÊU

Vòng xoắn tiêu dùng để tách các hạt có cuốn, que cành, hạt mẻ ra khỏi khối hạt tiêu tròn.

Vòng xoắn tiêu dùng để tách các hạt có cuốn, que cành, hạt mẻ ra khỏi khối hạt tiêu tròn.

Năng suất (tấn/h)Kích thước (D x R x C, mm)
200 - 300kg/giờ cho một bộ bao625 x 1060 x 2225

0966 757 757