MÁY ĐÁNH NHỚT

  • Tách nhớt ra khỏi cà phê thóc.
  • Cho ra cà phê thóc sạch.
  • Hiệu suất tách nhớt cao.
  • Lượng nước tiêu thụ thấp.
  • Không làm tổn thương cà phê thóc ướt.
  • Vận hành và vệ sinh đơn giản, dễ dàng.

ModelNăng suất (tấn/giờ)Nguồn điện (HP)
MDN-5R12.5 ÷ 47,5

0966 757 757