HỆ THỐNG LÒ ĐỐT

Cung cấp khí nóng vào trong trống sấy để làm bay hơi nước có trong nguyên liệu sấy

Cung cấp khí nóng vào trong trống sấy để làm bay hơi nước có trong nguyên liệu sấy

THÔNG TIN LÒ ĐỐT
Nguyên liệu chất đốt Gỗ băm, kích thước 30 x30mm, dày 5-10mm
Độ ẩm nguyên liệu đốt 20 – 35% MC
Công suất lò đốt tối đa
5.500 – 10.000 Kw
Lượng tiêu thụ nguyên
liệu đốt theo công suất lò
1.200 Kg/h – 3.500 Kg/h

 

 

0966 757 757