HỆ THÔNG HÚT BỤI

Hệ thống hút bụi cho các dây chuyền chế biến cà phê nhân, tiêu …

Máy được ứng dụng để thu gom bụi từ hệ thống chế biến, các qui trình sản xuất trong nhà máy, làm sạch quá trình chế biến, và các qui trình sản xuất.

– Quạt hút truyền động gián tiếp: lưu lượng Q= 8500 m3/h – 50000m3/h; áp suất p=300mmH20.
– Tổng diện tích vải lọc S= 120m2
– Bao gồm 7 van Solenoid Þ49
– Lưu lượng khí nén tiêu thu: Q= 1m3/min; ở p suất p= 5.5-6,5bar
– Công suất điện tiêu thu (chưa bao gồm máy nén khí): N= 11KW.

0966 757 757