CÂN MULTI

Cân Multi là thiết bị đóng bao tự động là thiết bị cân được nhiều loại sản phẩm khác nhau như cà phê, tiêu…

Cân Multi là thiết bị đóng bao tự động là thiết bị cân được nhiều loại sản phẩm khác nhau như cà phê, tiêu… Với các dãi định lượng như 60kg, 55kg, 50kg, 45kg, 40kg, 25kg cho bao nhỏ và 1000kg,1200kg, 1500kg cho bao lớn, bên cạnh đó thiết bị còn có thể cân nhưng mức định lượng tùy ý mà người vận hành mong muốn nếu cài đặt phù hợp. Thiết bị vận hành 1 cách tự động, người vận hành chỉ thao tác điều chỉnh mức định lượng cho thiết bị chạy và hoàn thành công đoạn cuối là cho liệu vào bao.

 

0966 757 757