BỒN VUÔNG

Dùng để chứa đậu xanh, hạt cà phê, nông sản chờ đóng bao

– Dùng để chứa đậu xanh, hạt cà phê, nông sản chờ đóng bao.
– Cấu tạo cứng vững.
– Sức chứa và chiều cao bồn tùy theo yêu cầu thiết kế.

0966 757 757