BỒN CHỨA DĂM GỖ

  • Bồn chứa dăm gỗ sau khi sấy.
  • Thiết kế theo nhu cầu của khách hàng

0966 757 757