BỘ SÀNG MẪU

Dùng để xác định cỡ hạt của cà phê nhân

– Diện tích bề mặt sàng phù hợp theo quy định TCVN về phương pháp xác định cỡ hạt của cà phê nhân
– Mặt sàng được làm bằng kim loại có độ bền cao
– Khung sàn nhẵn, lưới sàng được chế tạo không làm tắc đọng các hạt nhân cà phê khi sàng

Loại sàng số
12
13 14 15  16   17 18
Kích thước lỗ (mm) 4,75 5 5,6  6 6,3   6,7 7,1 

0966 757 757