BÀN XOAY THỬ NẾM

Dùng trong phòng thí nghiệm

– Dùng trong phòng thí nghiệm
– Người nếm đứng xung quanh bàn trong lúc nếm
Các loại bàn xoay thử nếm:
– Loại 01 mặt bàn xoay
– Loại 02 mặt bàn xoay
Tùy chọn: 3 ống nhổ hoặc 4 ống nhổ

Model
Đường kính (mm)
Trọng lượng (Kg)
BX-200 1000 90

0966 757 757